Categories
Vase Bag L
CHF 44,95 CHF 44,95 44.95 CHF
Vase Bag Long
CHF 26,95 CHF 26,95 26.95 CHF
Vase Bag M
CHF 34,95 CHF 34,95 34.95 CHF
Vase Bag S
CHF 11,95 CHF 11,95 11.950000000000001 CHF
Vase blanc « Brunila »
CHF 39,90 CHF 39,90 39.9 CHF
Vase blanc « Evita » L
CHF 29,90 CHF 29,90 29.900000000000002 CHF
Vase blanc « Evita » M
CHF 17,90 CHF 17,90 17.900000000000002 CHF
Vase blanc « Ginny »
CHF 19,90 CHF 19,90 19.900000000000002 CHF
Vase Blanc Jacinthe
CHF 69,90 CHF 69,90 69.9 CHF
Vase blanc Makram
CHF 89,90 CHF 89,90 89.9 CHF
Vase blanc Terri XL
CHF 85,00 CHF 85,00 85.0 CHF
Vase bouteille
CHF 85,00 CHF 85,00 85.0 CHF
Vase Bouteille (mini Dame-Jeanne)
CHF 44,90 CHF 44,90 44.9 CHF
Vase Bouteille (mini Dame-Jeanne) S
CHF 29,90 CHF 29,90 29.900000000000002 CHF
Vase céramique Polly
CHF 159,00 CHF 159,00 159.0 CHF
Vase classic Amsterdam
CHF 109,00 CHF 109,00 109.0 CHF
Vase Cordoba
CHF 39,90 CHF 39,90 39.9 CHF
Vase Dame-Jeanne Nalani L
CHF 69,00 CHF 69,00 69.0 CHF
Vase Dame-Jeanne Nalani XL
CHF 105,00 CHF 105,00 105.0 CHF
Vase Debbie large
CHF 19,90 CHF 19,90 19.900000000000002 CHF